stapstenen versus struikelblokken

"The only difference between stumbling blocks and steppingstones is the way in which we use them"

Gestalttherapie

'Gestalt' is het Duitse woord voor een samenhangend geheel, een geheel dat meer is dan de som der delen.

Deze vorm van therapie helpt je het contact met jezelf te herstellen door gewaarzijn en zelfervaring te stimuleren in contact en in het hier en nu. Daardoor kun je je gaan richten op zelfondersteuning en keuzes gaan maken in overeenstemming met je echte behoeften en met je omgeving.

  • Bezoek onze Facebookpagina:
  • acebook