Coaching

Je krijgt in een coachingtraject de ruimte om bijvoorbeeld:

 • je ontwikkeling - persoonlijk of professioneel - te stimuleren
 • jezelf en je capaciteiten beter te leren kennen
 • oplossingen te vinden voor verschillende problemen
 • doelen te formuleren en te herijken
 • stil te staan bij belangrijke levensvragen
 • uitwegen te vinden uit lastige situaties
 • je leven zo in te richten dat het bij je past
 • tot bezinning en zelfreflectie te komen
 • alle facetten van het leven een plaats te geven: lichaam, ziel, hoofd, hart.
 • Werkwijze

  In een eerste gesprek bepalen we het doel van je traject, de frequentie en duur van de sessies en de kosten. Met behulp van je persoonlijkheidsprofiel stemmen we ons af op je aanleg en groeimogelijkheden en we timen de ontwikkelingen die er in je leven aan de orde zijn.

  Tarief

 • Tarief op aanvraag
 • NB: In tegenstelling tot bij therapiesessies wordt bij deze diensten het hoge BTW-tarief in rekening gebracht en is er geen mogelijkheid tot vergoeding door de zorgverzekeraars.


 • Lees over een ervaring met coaching:
  "... de wetenschap dat het geen zin heeft om in de sneeuw naar madeliefjes te zoeken."
  Klik daarvoor op onderstaande knop. een ervaring met coaching

  • Bezoek onze Facebookpagina:
  • acebook