Astrologie cursus/opleiding

In de introductiecursus Astrologie (7 lessen) maak je kennis met de tekens van de dierenriem en leer je de opbouw en de basisprincipes van de horoscoop kennen. Elke les bestaat uit info over de jaarcyclus van de dierenriem, de plaatsing van elk teken in je horoscoop en uit oefeningen waardoor je de werking en energie van een dierenriemteken zelf kunt ervaren. Hiermee krijg je stap voor stap inzicht in je aanleg en je kwaliteiten zoals die aangegeven staan in je eigen geboortehoroscoop en zul je meer begrip krijgen voor de drijfveren en behoeftes van de mensen om je heen.

In de vervolgopleiding Coaching met Astrologie komen aan bod: psychologische typologie op basis van de elementen, de dierenriem als rollenarsenaal, de planeten als persoonlijkheidsdelen, de astrologische huizen als levensgebieden. Verder de actuele innerlijke en uiterlijke ontwikkelingen, de spirituele dimensie en zingeving. Daarnaast leer je de horoscoop gebruiken als instrument om verheldering te krijgen in relaties, opvoeding, professionele ontwikkeling en in familiepatronen.

  • Bezoek onze Facebookpagina:
  • acebook