Therapie - Praktische informatie

Ik ben als hypnotherapeut aangesloten bij de N.B.V.H. - de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en ben ingeschreven als registertherapeut beroepsbeoefenaren complementaire zorg.
Deze beroepscode regelt het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg en vanuit deze code garandeer ik natuurlijk volledige privacy en een verantwoorde behandeling.

Kosten


Een sessie kost € 70,- en duurt circa 1 uur.
Bijna alle ziekenfondsen vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van je aanvullende verzekering.

Informatie over vergoedingen en dergelijke: www.hypnotherapie.nl,
of neem contact met mij op via: 045 - 571 70 59,
of mail naar ihoey@home.nl
.

Licentienummers:

  • Licentienummer N.B.V.H.:   07094
  • Licentienummer R.B.C.Z.:   403140R
  • AGB-code-/zorgverlenersnummer:   035915
  • K.v.K.-nummer:   14118231
    • Bezoek onze Facebookpagina:
    • acebook